POČETNA O NAMA PROIZVODI SERTIFIKATI GALERIJA KONTAKT EMAIL
 

EM Aktiv u VOĆARSTVU

EM Aktiv je preparat mikrobiološkog porekla u tečnom stanju. U njemu se nalaze produkti aktivnosti više od 80 vrsta različitih efektivnih grupa korisnih mikroorganizama, koji su izolovani iz prirodnih staništa. EM Aktiv predstavlja čvrstu zajednicu efektivnih mikroorganizama koji zajedno imaju veliki učinak u ishrani biljaka, održavanju plodnosti zemljišta i preventivnoj zaštiti biljaka od bolesti.

EM Aktiv je registrovan za upotrebu u organskoj proizvodnji.

Vital Tricho je mikrobiološki preparat koji sadrži antagonističke gljive Trichoderma asperellum i Trichoderma viride u koncentraciji 109 koje su nanete na neorganski poboljšivač zemljišta. Koristi se kao sredstvo za biološku kontrolu patogenih mikroorganizama te za poboljšanje strukture zemljišta i stvaranja povoljnih uslova za rast i razvoj biljke.

EM Aktiv osim što ima funkciju prihrane može i preventivno da deluje protiv bolesti i štetočina.

ЕM Aktiv može da se meša sa sredstvima za zaštitu voća u slučaju intezivnog napada bolesti i štetočina.

EM AKTIV JE KOMPATIBILAN SA DRUGIM HEMIJSKIM SREDSTVIMA

VITAL TRICHO MOŽE DA SE MEŠA SA HEMIJSKIM SREDSTVIMA KOJA NISU FUNGICIDI

PREDNOSTI:

  • Veća bujnost biljaka
  • Intezivniji miris i boja cveta te je bolja oplodnja
  • Veći broj zametnutih plodova
  • Veća krupnoća ploda i intezivnija boja
  • Povećanje broja rodnih grančica
  • Smanjenje broja opalih plodova
  • Povećanje prinosa od 30% do 40% u zavisnosti od vrste voća
  • Izbalansiran odnos ukupnih kiselina i šećera
  • Poboljšanje odnosa redukujućih šećera i saharoze u korist redukujućih šećera
  • Povećanje vitamina C
  • Povećanje antocijana što utiče na boju plod
  • Sredstva su bezbedna za pčele

   
 
   
   

 

 


 TAMIŠKA D.O.O.
Tel:+381 13 335 111
Fax:+381 13 335 110
E-mail: office@tamiska.co.rs
Powered by City Design